Kundeservice

Driftsmeldinger: Alle systemer fungerer som de skal.
Min side: Logg inn her
 • MMS- og internett-innstillinger

  MMS-oppsett, oppsett for mobildata og GPRS finner du her. Du taster inn ditt mobilnummer, og sender oppsett direkte til din telefon. Husk at i noen tilfeller må telefonen slås av og på for at endringene skal tre i kraft.

   

  Hvis du har problemer med innstillingene, eller har iPhone eller HTC One X, se svar under. I noen tilfeller får man ikke sendt MMS når man er tilkoblet WiFi. Forsøk derfor først å slå av WiFi, for å utelukke at dette er årsaken. Sørg også for at Mobildata er slått på.

   

  Mobildata

  APN: telenor 

   

  MMS

  APN: telenor

  MMSC: http://mmsc

  MMS-proxy: 10.10.10.11:8080

  Maks. MMS-størrelse: 300000

   

  Nærmere veiledning for utvalgte modeller:

   

  HTC
  HTC har innebygde profiler som skal sikre automatisk oppsett av din telefon. Hvis dette ikke fungerer, kan du forsøke å velge profil manuelt, eller å endre profil (det kan ligge flere inne som standard, eksempelvis Telenor Norway og Telenor Corp). Hvis dette er tilfellet, bytt eller velg profil slik:

   

  1. Klikk på pil høyre på startskjermbildet   
  2. Klikk på Tilkoblingsoppsett
  3. Velg Bytt til en annen datatilkoblingsprofil for mobiloperatøren
  4. Klikk i Operatør-feltet, og velg profilen du vil bruke

   

  HTC One X

  1. Åpne startsiden, og trykk på tannhjulknappen.
  2. Trykk på Mobildata/mobilt nettverk - deretter Nytt APN
  3. Angi innstillingene (Telenor/NetCom)
  4. Lagre disse
  5. Velg så nye navn på APN-navn på APN-er-skjermen

   

  iPhone

  Gå inn på Innstillinger -> Mobilnett -> Mobildatanettverk
  Feltene hvor det står brukernavn og passord skal ikke fylles ut.

   

   

   

  Samsung Galaxy

   

 • Mobilsvar

  Nummeret til din mobilsvar er: 91509001

   

  Slik slår du av/på Mobilsvar

  Du kan fjerne og legge til tjenesten mobilsvar på Min side.

  Du kan også slå av og på mobilsvar på følgende måte:

  Slå av Mobilsvar Tast ##002#, trykk ring/send
  Slå på Mobilsvar Tast **61*91509001#, trykk ring/send

   

  Ring Mobilsvar fra utland eller annen telefon enn din egen

  Når du skal ringe Mobilsvar fra en annen telefon enn din egen, eller fra utlandet, må du taste en personlig 4-6-sifret kode. Har du ikke denne, kan du få den tilsendt på følgende måte:

  Send SMS MS til 1999
  Endre kode Ring Mobilsvar, trykk 3 i hovedmenyen, følg opplest veiledning

   

  Hvis du ønsker å høre talemeldingene dine fra en annen telefon

  Ring + 47 og ditt mobilnummer. Det vil ringe som vanlig på ditt nummer.

  Når du hører din egen velkomsthilsen, avbryt denne med å taste *.

  Tast deretter din Mobilsvarkode og trykk #.

   

  Hurtigtaster når du spiller av Mobilsvar

  Ved å ringe Mobilsvarnummeret fra din egen mobil, kommer du direkte inn i din private personsvartjeneste.

   

  Valg når du lytter til meldinger

  Tast 1 for å ringe tilbake til nummeret beskjeden kommer fra. Her gjelder egen oppstartpris på kr 3,74,- i tillegg til start- og minuttpris for ditt abonnement
  Tast 2 om du vil høre neste beskjed
  Tast 3 om du vil slette beskjeden
  Tast 4 om du vil spole bakover i beskjeden
  Tast 5 om du vil ha en pause i beskjeden (oppheves ved å trykke på en vilkårlig tast)
  Tast 6 om du vil spole fremover i beskjeden
  Tast 7 eller # om du vil høre beskjeden igjen (taster du 7 to ganger får du høre forrige beskjed)
  Tast 8 om du vil høre tidspunktet beskjeden ble mottatt og anropsnummeret (hvis nummeret er hemmelig, leses det ikke opp)
  Tast * for å hoppe ett trinn fremover i menyen

   

  Ved bruk av "Ring tilbake" til det nummeret beskjeden kommer fra, gjelder egen oppstartpris i tillegg til start- og minuttpris for ditt abonnement.

 • Viderekobling

  Deaktivere viderekobling

  Tast ##002#, trykk på ring/send

   

  Opprette viderekobling

  Tast **004*telefonnummer det skal kobles til#, trykk på ring/send.

  For noen telefoner kan det være nødvendig å taste inn to stjerner foran telefonnummeret det skal viderekobles til. Eksempel: **004**telefonnummer det skal kobles til#, trykk på ring/send.

   

  Hvis du skal viderekoble til et utenlandsk nummer, husk å taste 00 før landskoden. Man kan kun viderekoble til disse utenlandske numrene, grunnet restriksjoner i Telenor-nettet:

  Andorra 376
  Armenia 374
   Belgia  32
   Danmark  45
   Finland  358
   Frankrike  33
   Færøyene  298
   Grønland  299
   Hellas  30
   Irland  353
  Island 354
  Italia 39
  Kypros 357
  Monaco 377
  Nederland 31
  Norge 47
  Polen 48
  Portugal 351
  Spania 34
  Storbritannia 44
  Sveits 41
  Sverige 46
  Tyskland 49
  Ungarn 36
  Vatikanstaten 379
 • SMS-problemer på iPhone

  Dette kan skyldes feil SMS-sentral. For å legge inn SMS-sentralnummer på iPhone, tast følgende kode der du vanligvis taster telefonnummer:

  *5005*7672*+4790002100# etterfulgt av ringetasten.

   

  Vær obs på at det er veldig viktig å bruke +47 foran nummeret.

 • Samtale venter

  Med Samtale Venter vil mobilen varsler deg med en pipetone hvis noen ringer deg. Du kan parkere en pågående samtale, og ta inn en ny samtale. Veksle mellom samtalene, eller avslutte en av dem. Ønsker du ikke å ta inn ny samtale kan du avvise samtalen, og den som ringer får opptattsignal. Samtale Venter krever at du har en mobiltelefon som støtter tjenesten.

   

  Hvordan aktivere og deaktivere:
  *43# Aktiverer/ kobler inn tjenesten
  #43# Deaktiverer/ kobler ut tjenesten

   

  Samtale Venter kombinert med 4G Tale/ Wi-Fi Tale
  Benytter du deg av 4G Tale og eller Wi-Fi Tale uten at telefon støtter tjenesten, kan du oppleve at Samtale Venter ikke fungerer optimalt. I dette tilfellet anbefaler vi deg å deaktivere 4G Tale/ Wi-Fi Tale.  

Kontakt oss

Chat
Chat nå
Telefon:
22 22 23 00
Postadresse
Pb: 6140 Etterstad, 0602 Oslo
Åpningstider: Man-fre: 09-17